Nezaradené

Krížom- krážom

Najčastejšie formy dopravy na krátke vzdialenosti :

  • Autom
  • Autobusom
  • Električkou
  • Trolejbusom
  • Vlakom

vlak

Auto ale vysoko valcuje konkurenciu. Ak máme prácu, ktorá si to vyžaduje- niet veru námietok . Horšie ak pomaly aj na WC ideme autom. Že to má zlý dopad na životné prostredie ? Koho to trápi ? Tvárime sa ekologicky ,ale nežijeme ekologický. Nechceme sa vzdať svojho pohodlia. Automobilky si medlia obe ruky. Predávajú, zle informujú o emisiách a kríza je zažehnaná.
Autobusy zadarmo v mestách by boli riešením ? Iste. Idú voľby- všetci to sľubujú. Nádejní primátori na tieto sľuby ale rýchlo zvyknú zabudnúť.
Električka- skvelý spôsob dopravy- do istej miery aj ekologický.  Električky dotvárajú nádherný historický charakter miest- napríklad Košíc.
Trolejbus- prostriedok hromadnej dopravy závislý na elektrických vedeniach- ale funkčný, tichý, komfortný.
Vlak- čoraz menej využívaný. Zlepšilo sa to vlakmi zadarmo pre študentov a dôchodcov. Ale neskutočné množstvo zliav je asi na úkor kvality cestovania.
Pre dlhšie trasy si vyberáme:

  • Autobusy
  • Autá
  • Vlaky
  • Lietadlá

Na dovolenky do bližších destinácii sa ešte veru chodí autom, alebo autobusom. Chorvátsko, Taliansko, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina- ciele výletov autom a autobusom.

trolej

Do Čiech a Maďarska, prípadne Poľska- vlakom.
Všade inde už asi ideme lietadlom. Vzdušný priestor je veruže plný lietadiel. Neveríte? Pozrite si na internete aktuálne pohyby lietadiel. Budete v úžase hľadieť na tú spleť liniek.

Cestujeme, prepravujeme sa aj preto, že mnohí majú časť rodín v zahraničí. Odišli za prácou a domov sa im akosi nechce vrátiť. Tak chodíme mi tam a oni späť. Dobré je , že môžeme chodiť. Zlé je to ,že musíme- lebo tam máme deti, vnúčatá. Kým vládzeme  cestujeme.
Za nimi, na dovolenky, za poznávaním sveta. O chvíľu možno poletíme aj do vesmíru. Kto ho vie ?