Tovar

RPVS

Register partnerov verejného sektora

Potrebujete získať informácie, ktoré sú voči osobám verejného sektoru v právnom vzťahu ? Podmienkou je 3tia oprávnené osoba na tieto úkony.
Čo je to RPVS ?

  • Na začiatok si povedzme čo je to a kde sa s týmto názvom vieme stretnúť. Register partnerov verejného sektora je informačný systém, ktorý sa využíva vo verejnom sektore. Poskytuje informácie, dokumenty a správy o partneroch verejného sektora. Spravuje to Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

RPVS verejného sektora je vhodný zvyčajne pre tretiu osobu, ktorá je poverená preberať zodpovednosť či už za zmluvy, dokumenty alebo rôzne iné zákony. Každá firma by si mala vybrať osobu, ktorú povelí zodpovednosťou na základe pozitívneho vzťahu, majte istotu že tejto osobe môžete dôverovať aby nedošlo k rôznym podvodom či iným nedorozumeniam. Zvyčajne sa právo na registráciu vzťahuje na osoby pôsobiace vo verejných sektoroch.

Jeden z motívov RPVS je aby isté jednania boli jednoduchšie. Vzhľadom na všetky prítomné osoby či partneri verejného sektora sú vopred stanovené podmienky.

Je vždy potrebné uverenie súhlasu aby mohol byť zápis platný. Zvyčajne sa táto identifikácia koná k poslednému dňu kalendárneho mesiaca. Je možné danú osobu zapísať do registru na dobu šiestich alebo dvanástich mesiacov.

contract-1464917_960_720

Tieto poverené osoby nakladajú so zmluvami, licenciami, kúpa nehnuteľnosti či rôzne jednania s poisťovňami.

Ak daná osoba, ktorá chce poveriť tretiu osobu touto funkciou, treba si pred tým dostatočne vopred overiť informácie. Samozrejme je celý proces monitorovaný zákonom, ktorý je potrebný dodržiavať.

Register partnerov verejného sektora sa netýka financií alebo iných finančných prostriedkov a ich manipulácia. Týmto sa daná osoba snaží zabrániť zbytočným či možným nedorozumeniam.

Partner verejného sektora môže byť taktiež zdravotník, predávajúci či kupujúci.

Je taktiež potrebné aby boli poskytnuté pravdivé informácie, pričom sa jedná a spoluprácu s osobami z verejného sektoru.