Tovar

Založenie s.r.o. je najviac populárna forma podnikania

Ak by sme mali nájsť na Slovensku najrozšírenejšiu formu podnikania, potom sú to spoločnosti s ručením obmedzeným. Pri ich založení sa musí splatiť základné imanie (5000 eur) a môže mať ako jedného, tak aj maximálne 50 spoločníkov. V stručnosti sú to tieto dôvody, prečo sa u nás spoločnosť s ručením obmedzeným radí k najčastejšej forme k štartu podnikania:

  • Relatívne nízka finančná náročnosť pri jej zakladaní- zalozenie sro cena Ezmluva.sk
  • Jedna z najľahších foriem podnikania z hľadiska jej založenia a organizovania

biznis, podnikateľka

Väčšie percento, a to aj začínajúcich podnikateľov sa preto rozhodne založiť eseročku, čo môžu spraviť na vlastnú päsť a riadiť sa všetkými postupmi, ktoré k tomu prináležia, počnúc jej zápisom do obchodného registra so všetkými požadovanými údajmi, alebo môžu predať tento proces do rúk subjektom, ktoré sa týmito službami, akými je predaj a založenie spoločností, zaoberajú a majú s tým skúsenosti. Táto druhá možnosť nie je pochopiteľne zdarma, ale ide o to najrýchlejšie riešenie, pri ktorom vo väčšine prípadov začínajúci podnikateľ neriskuje, že sa dopustí zbytočných chýb. Nehovoriac o tom, že okrem registrácie požadovaných údajov sú to aj ďalšie procesy a byrokratické úkony, ktoré musia tento proces sprevádzať.

  • Tento úkon sprevádzajú existujúce dokumenty, potrebné pri zakladaní s.r.o.
  • K tým najhlavnejším sa radí spoločenská zmluva a zakladateľská listina.

žena v kancelárii

Ak sa vybavia záležitosti spojené s administratívnymi postupmi, táto skutočnosť a žiadosť o založenie spoločnosti s ručením obmedzeným sa musí zapísať do obchodného registra. Úradné faktory je ale v dnešnej dobe možné vybaviť aj pohodlne, prehľadne a rýchlo- cez internet, stále viac podnikateľov si plní tieto kroky elektronickou formou, online.

Aj napriek tomu sa zakladenie spoločnosti s ručením obmedzeným stretáva s viacerými konkrétnymi postupmi, pri ktorých je vhodné požiadať o pomoc odborné služby a ľudí s niekoľkoročnou praxou.