Nezaradené

15 ZAUJÍMAVÝCH FAKTOV O EURE


1)  Euro je menou v 19. členských štátoch Európskej únie: v Rakúsku, Belgicku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Grécku, Írsku, Taliansku, Cypre, Estónsku, Holandsku, Litve, Lotyšsku, Luxembursku, Malte, Portugalsku, Slovensku, Slovinsku a v Španielsku.

bankovky
 
2)  Na začiatku bola Maastrichtská zmluva, v ktorej sa v roku 1991 dohodlo 12 členských krajín Európskeho spoločenstva o vytvorení spoločnej menovej a hospodárskej únie.
 
3)  Voliči v Dánsku tesne odmietlieuro v referende v septembri roku 2000.
 
4)  Gréckopôvodne nesplnilo ekonomické požiadavky ale po prehodnotení a prepracovaní svojej ekonomiky bolo prijaté v roku 2001.
 
5)  Slovinsko sa stalo prvou bývalou socialistickou krajinou, ktorá v roku 2007 prijala euro.
 
6)  Veľká Británia a Švédsko vstup odložili aj keď niektoré anglické podniky sa rozhodli prijímať platby v eurách.

mince
 
7)  Po preukázaní fiškálnej stability v roku 2004 prijali euro dva štáty: Malta a južná, grécka časť Cypru.
 
8)  Euro je tiež oficiálnou menou aj v niektorých krajinách mimo eurozóny: v Andorre, Čiernej Hore, Kosove a San Maríne.
 
9)  Na správu novej meny bola v roku 1998 zriadená Európska centrálna banka (ECB) zo sídlom vo Frankfurte nad Mohanom.
 
10)  Prezident ECB je vždy menovaný na 8 rokov a volia ho všetky členské štáty.
 
11)  To ako bankovky vyzerajú má na „svedomí“ rakúsky výtvarník Robert Kalina. Využil na nich motívy z architektúry miesto predtým používaných portrétov slávnych osobností.
 
12)  Bankovky sa pohybujú v nominálnej hodnote od 5€ do 500€, symbolizujú jednotu Európy, je na nich vyobrazená vlajka EÚ, mapa Európy, oblúky, mosty, brány a okná.
 
13)  Nominálna hodnota ôsmych eurových mincí sa pohybuje od jedného centa až po 2€.
 
14)  Mince majú jednu stranu s bežným dizajnom, vzory oboch strán sa ale líšia podľa jednotlivých krajín.

mněa
 
15)  Zobrazenia na bankovkách predstavujú rôzne európske obdobia.Napríklad na 5€ bankovke je zobrazená klasická architektúra, na 10€ románska, na 20€ gotická, na 50€ renesančná, na 100€ je zobrazené baroko a rokoko, na 200€ secesná architektúra a na poslednej 500€ je súčasná, moderná architektúra.