Nezaradené

Vzdelanie

Vzdelanie nám obohacuje našu myseľ, pretože keď získavame nové informácie a učíme sa, stávame sa inteligentnejší a naša osobnosť má vyššiu hodnotu. Predsa len, človek, ktorý má vysokoškolské vzdelanie, má pre zamestnávateľov oveľa väčšiu hodnotu, ako človek, ktorý nemá ani len maturitu. Podľa mňa by mal mať maturitu každý, pretože nikdy neviete, kedy sa vám vysoká škola bude hodiť. Možno raz prídete na to, že chcete študovať na vyššej úrovni, ale bez maturity to nepôjde. Výhodou vysokých škôl je, že ich môžete študovať v akomkoľvek veku a v akomkoľvek počte. Ak ste šikovní, môžete zvládnuť aj dve naraz. Taktiež je výhodou, že na niektorých vysokých školách máte titul bakalára už po 3 rokoch a v prípade, že vás škola nebaví, môžete odísť s týmto titulom. Už len tento titul vám ponúka viacero lepších pracovných možností. Prinášame vám  3 najobľúbenejšie a najnavštevovanejšie vysoké školy na Slovensku.

učivo

·         Žilinská univerzita v Žiline
Ponúka  183 študijných programov. Má 7 fakúlt a to : Elektrotechnická fakulta, Fakulta humanitných vied, Fakulta riadenia a informatiky, Strojnícka fakulta, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov a nakoniec  Stavebná fakulta. Na tejto univerzite je naozaj bohatý výber.

·         Technická univerzita v Košiciach
Ponúka  294 študijných programov. Má 8 fakúlt a to : Ekonomická fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta umení, Letecká fakulta, Strojnícka fakulta, Fakulta baníctva, Fakulta materiálov a recyklácie a Stavebná fakulta.

pero

·         Univerzita Komenského v Bratislave
Ponúka až 568 študijných programov. Má 12 fakúlt a to : Lekárska fakulta, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta telesnej výchovy a športu, Fakulta matematiky a fyziky, Evanjelická fakulta, Fakulta ekonomických vied, Právnická fakulta, Prírodovedecká fakulta, Farmaceutická fakulta, Rímskokatolícka fakulta a Fakulta managementu.