Nezaradené

Je dnešná mládež bez záujmu?

Už roky počúvame nariekať staršie generácie, ktoré tvrdia, že mladá generácia nemá o nič záujem. Odráža sa to i na tom, že vo voľnom čase robia všetko možné, len nie, aby si dobrovoľne prečítali nejakú knižku. Možno akurát Harryho Pottera, no tam sa nič reálne nedozvieme. Ale každopádne akú knižku čítate, je každého osobná vec a už len tým, že čítame, precvičujeme si slovnú zásobu, ktorá sa ukladá do podvedomia a teda tým dokážeme lepšie komunikovať, lepšie písať a to i bez toho, aby sme si to uvedomovali. Autor/ka článku nám vykresľuje realitu, kedy sú mladí k čítaniu dokonca prinútení pod tlakom učiteľov, ktorí im hrozia päťkou či poznámkou.

bible

Dnešná mládež však nie je tak úplne neinformovaná a bez záujmu. To čítanie a informovanosť má iba trochu inú formu a podobu. Dnešná mladá generácia má totiž výhodu v tom, že majú na každom kroku dostupný internet. Možno by ste sa čudovali, no osobne sa mi zdá, že veľa ľudí okolo 20 sú informovaní o veciach, o ktorých tá generácia starších nemá ani šajn. Sú však informovaní z internetových článkov a dokumentov. Je to pre nich zábavnejšia forma a niekedy majú o veciach také znalosti, až sa nestačíme čudovať. Ak si zoberiem názory a postoje dnešných mladých ľudí, zvyčajne majú znalosti o vegánstve, novom svetovom poriadku / nadvláde bohatej menšiny nad celým svetom/, mimozemských civilizáciách a rasách, takisto o opačných pohľadoch na históriu, než sme sa učili v škole.

google

Tieto témy však preberajú ľudia, ktorým je okolo 20, tí mladší majú iné záľuby. No boli sme my v ich veku / okolo 14, 15/ iní? Sedeli sme doma a zbierali sme informácie? Naša myseľ vyhľadávala úplne iné veci, nad nejakými svetovými či morálnymi krachmi spoločnosti sme sa moc nezamýšľali. A už vôbec nie nad budúcnosťou. A je jedno, či sú to tínedžeri dnešní, alebo z pred desiatich, dvadsiatich, či tridsiatich rokov. Každopádne by však nebolo zlé, o chvíľu s takým sebavzdelávaním a čítaním začať. No tí uvedomelejší to pochopia i sami.