Nezaradené

Cesty životom a cesty k sebe samému

Jednou z podstatných vecí, na ktorých by si dospelý človek mal zakladať, je jeho živoný štýl. Možno by ste neverili, koľko vecí taký životný štýl môže ovplyvniť. Predovšetkým zdravie, takisto náš psychický stav a podľa toho dokonca naše ďalšie cesty životom a naše ďalšie rozhodnutia.

krásná žena

• Práve pre tieto dôvody si náš životný štýl chráňme a nenechajme sa nahovoriť na cestu, ktorá nám je cudzia. Iba v takom prípade, ak cítime, že naša dočasná cesta nie je úplne správna a tá ponúkaná bude rozumnejšia.
Musíme to však cítiť a musíme to cítiť predovšetkým my. V opačnom pípade zostaneme iba ovplyvnení a ak dačo, jedine na horšiu cestu, ktorá nie je pre nás. V opačnom prípade, kedy nás podvedomie samo tiahne k určitej zmene, je to v poriadku. Zmenou k lepšiemu životnému štýlunájdeme pozitívnejšiu cestu, ktorá bude mať pozitívnejší dopad na našu budúcnosť, rozhodnutia, zdravie i pre našu osobnosť ako takú. Ale ako som už vravel, tú zmenu musíme chcieť my.

Ja viem, ľahko sa to píše a ťažko realizuje. Ale v podstate to má jednoduchú logiku. Človek, ktorý vo všetkom vidí iba to negatívne, tak sa pri všetkom aj negatívne cítiť bude. Človek, ktorý rezignuje, jeho život bude rezignáciou voči nemu samotnému a niekedy to môže znamenať až smrť. Človek, ktorý sa o nič nesnaží, nič nedosiahne. Človek, ktorý nemá záujem starať sa o svoje telo a zdravie, nemôže očakávať, že bude odolný a zdravý. Človek, ktorý nikdy nepovie a nepresadí svoj názor, ktorý sa vždy len na silu“podlizuje“,nemôže očakávať rešpekt a obdiv a to ani u svojho šéfa, nadriadeného, pracovníka na úrade a ani medzi ľuďmi ako je on. Človek, ktorý každému neznámu na ulici verí, každému zlodejovi všetko podpíše a ktorý zasa nevidí nič negatívne, taký nech sa nečuduje, ak ho niekto využije a spraví z neho somára či dokonca žobráka alebo otroka.

prázdné místo

Takto by som mohol pokračovať ďalej a chcem tým skrátka povedať, že len málo vecí sa deje náhodou. Veľmi dôležité je mať svoju predstavu, svoj názor a a potom sa môžeme o niečo snažiť. Snažme sa však nevybočiť a nezabudnúť na svoje srdce. Skrátka vždy zostaňme sami sebou. Ak to nechcete, potom ste už dávno prehrali a ani o tom možno neviete. Byť však iba sám sebou nestačí, treba si vedieť i uvedomiť a vedieť rozlíšiť pozitívne od negatívneho a samozrejme následne dbať hlavne na to pozitívne.