Nezaradené

Obnoviteľné zdroje na výrobu elektriny

Svetové predpoklady do budúcna nie sú pozitívne hlavne z pohľadu rastu počtu populácie. Čím viac ľudí na planéte bude, tým viac surovín budeme míňať, a čo sa týka surovín, ktoré využívame na výrobu elektrickej alebo iných energií, ako sú napríklad ropa, plyn alebo uhlie, tie sa už obnoviť nebudú dať, ak využijeme všetko, čo nám bolo od prírody ponúknuté. Každému musí byť jasné, že vrty nebudeme nachádzať donekonečna, a že aj tie všetky nájdené sa raz vyčerpajú.
 
větrná elektrárna

Ako ďalej?
Viaceré spoločnosti, vlády, ministerstvá hospodárstva a korporácie na ochranu životného prostredia sa snažia vymyslieť náhradné riešenia, ktoré využije celá naša Zem po tom, čo sa nám vyčerpajú naše zdroje neobnoviteľných surovín v doteraz objavených vrtoch a náleziskách.
Najvhodnejším riešením sa zdá byť získavanie energie z obnoviteľných surovín, ktoré môžeme čerpať teoreticky do nekonečna, alebo aspoň dovtedy, kým bude svietiť Slnko.
 

panely

Aké máme možnosti?

·         Slnečné žiarenie. Mnohé elektrárne, nielen na Slovensku, ale aj vo svete, sú postavené hlavne na tomto princípe a ich úlohou je “zbieranie” slnečných lúčov a slnečného tepla, čo sa cez solárne kolektory, fotovoltické články alebo solárne pece či variče premení na energiu, ktorú môžeme ďalej využívať.
·         Zo slnečného žiarenia sa ďalej vyvinulo “zbieranie” veternej energie. Veterné elektrárne, ktoré sú veľmi populárne napríklad u našich susedov – Rakúšanov, sú založené na pohybe vrtúľ na “veterných mlynoch”- veterných turbínach.

elektrárna

·         Vodná energia, spracovávaná vo vodných elektrárňach, sa predovšetkým využíva na riekach s divokým tokom.  Búrlivou toku a energia v rýchlo tečúcej vode sa cez turbíny premieňa na stabilný zdroj energie.
·         Geotermálna energiaje využívaná najmä v Amerike, na Islande, v územiach kde sa vyskytujú gejzíry, geotermálne pramene a sopky. Energia spod povrchu zeme, najmä termálne pramene, sa v geotermálnych elektrárňach premieňa buď na tepelnú energiu (kúrenie) alebo na elektrickú energiu.
·         Taktiež príliv a odliv a energia obsiahnutá v týchto prírodných úkazoch sa v určitých častiach zeme využíva na premenu energie na elektrickú.
·         Biomasa, ktorá sa predovšetkým využíva ako náhrada paliva, by tiež mohla byť považovaná za obnoviteľný zdroj energie, ktorý by nahrádzal ropu a zemný plyn, ako pohonné palivo.