Nezaradené

Otvorene o dnešnom fungovaní politiky, ekonomiky a sociálneho života

Národ je proti vláde, vláda národ nevypočuje. Vo vláde je pomerne veľký počet strán, pritom takmer všetky sú proti sebe a každá z nich vidí predovšetkým a len svoje záujmy nehľadiac na názory či túžby druhej strany, nieto ešte na názory a túžby radového občana. Strany medzi sebou spravia maximálne tak donútený kompromis a teda cestu, ktorá nevedie tam ani tam. Parlament kričí proti vláde, vláda dáva parlamentu inštrukcie.

známka

Viacero zamestnancov by rado kričalo proti svojmu zamestnávateľovi, ktorý však ako nadradeným „dozorom“ poverí človeka s prísnym, no v podstate mäkkým charakterom. Zamestnávateľ má zasa takisto svoje problémy, zdiera ho zasa niekoľko iných skupín a teda vyjsť v ústrety zamestnancov (znížiť pracovný čas, zvýšiť plat) jednoducho nechce.

V prípade obchodníkov a reklamácie tovaru obchodník prenechá zodpovednosť za „šmejd“ výrobcovi, výrobca je zasa nespokojný s prístupom obchodníkov a verejne vraví, že sa mu výroba neoplatí.

Úrady svojimi predpismi a postupmi idú proti verejnosti a ak sa občan ohradí, úrad sa vyhovorí na nový zákon od vlády, vraj úrad a aj jeho najvyšší zamestnanci za nič nemôžu a pomôcť nedokážu.
Súkromné banky a poisťovne ponúkajú svoju reklamu na každom kroku a lákajú na „výhodný“ úver, no potom sa dočítame, akí sú ľudia hlúpi a nezodpovední a vznikajú im dlžoby, alebo nestíhajú platiť, čiže zrazu sú na vine ich „vážení“ zákazníci.

Z platu sa musí hradiť zdravotné, no ak máte bežné zdravotné problémy s chrupom, nie je vám to nič platné, nakoľko zubárske kliniky sú súkromné a miniete tam doslova celú výplatu. Dosť peňazí miniete i na lieky ak ste chorí, alebo aj u očného za nové špeciálne (chápaj predražené) okuliare.
 Štát financie políciu, ale polícia väčšinou berie od ľudí peniaze za bežné priestupky a ak chcete pomôcť „nedisponuje prostriedkami“. Štát platí školstvo, ale deti si dnes už bežne kupujú takmer všetky učebnice, nevraviac o cvičnom úbore či výtvarných pomôckach, no a pokiaľ chcete na škole spraviť určitý kurz, opäť sa za neho platí nemalá čiastka.

neschopnost

 Nájomníci ponúkajú svoje byty za nekresťanské sumy, nakoľko sú hnaní zasa svojou osobnou núdzou, no a potom je nájomník nepriateľom podnájomníka a zasa opačne.

  • Ako spoločnosť nefungujeme! Máme veľa možností, ale nenásytný systém a individuálne potreby nás rozdeľujú. Možno by tak skutočne stačilo mať iba jednu vládu s jasne stanoveným programom a jednu štátnu banku, z ktorej by sa financoval sociálny život, potrebné inštitúcie a služby.