Tovar

Ready made s.r.o. bez histórie majú svoje výhody

Ak chce nádejný podnikateľ rozbehnúť svoju zamýšľanú činnosť, túto musí viesť pod svojou firmou. Takúto firmu alebo spoločnosť s ručením obmedzeným môže následne založiť alebo využiť predaj firmy a kúpiť tak už hotovú, čo je spravidla jednoduchší a kratší proces.

Populárnymi sa stávajú najmä „ready made s.r.o.“, teda spoločnosti, ktoré vznikli za účelom predaja a nikdy reálne nepodnikali, prakticky čakajú „nachystané“ pre kupujúceho. Majú zaplatené základné imanie (minimálna čiastka 5000 eur), sú zaregistrované pre správcu dane, majú pridelené IČO a sú zapísané v obchodnom registri.

laptop, podnikanie

Takýmto novozaloženým obchodným spoločnostiam ready made sa takisto vraví, že sú bez histórie, čo na niekoho pôsobí sympaticky z dôvodu, že keďže tieto eseročky nemajú za sebou podnikateľskú minulosť, nespája sa s nimi ani riziko, že by svojmu novému vlastníkovi priniesli nejaké nevybavené pohľadávky zo svojej minulosti, resp. histórie, keďže žiadnu nemali. Sú čisté a je len na novom vlastníkovi, akým smerom sa s nimi vyberie.

  • Pri ich predaji sa dajú mnohé veci upraviť podľa želania kupujúceho, t.j. môže sa zmeniť názov firmy, jej sídlo, zmena konateľa, dá sa zvoliť iný predmet podnikania apod.

zmluva, pero

Ide teda o to, že ready made spoločnosti nie sú nejaké spiace firmy, takisto sa nepredávajú preto, že by sa ich predchádzajúci majiteľ potreboval zbaviť dlhov či záväzkov, ktoré by mu táto prinášala. Ich význam a to, prečo vznikli, je v podstate jednoduchý- je to vyrobený produkt, tovar. Tovar pre podnikateľov, ktorí chcú v čo najkratšom čase začať podnikať s nejakou dostupnou firmou a je to pre nich jednoduchšie, než keby mali zakladať svoju vlastnú.

  • Ready made sro vznikli preto, aby sa predávali záujemcom a predávajúcemu priniesli finančný zisk. Nepotrebujú sa zbaviť žiadnych dlhov ani záväzkov, keďže žiadne nemajú a sú bez histórie.