Nezaradené

Ceny

Každým dňom si môžeme všímať, že vývoj cien neustále prebieha. Prevažne ide o zvyšovanie cien, najmä od doby prijatia meny euro. Samozrejme, že nás to každého ovplyvňuje, keďže napríklad zvyšovanie cien potravín nás veľmi ovplyvňuje. Môžeme si všimnúť, že urobíme iba malý nákup a zaplatíme množstvo peňazí. Ceny sa zvyšujú, no príjmy spotrebiteľov ostávajú nemenné. Zvyšovanie cien je neúmerne zvyšovaniu príjmov.

procenta

Na vývoj cien vplýva množstvo faktorov. Ak ide o slovenské výrobky, je to najmä to, že podmienky v krajine sú nastavené veľmi zle a obmedzujú malých výrobcov. Taktiež legislatívne podmienky neprispievajú k prosperite. To má za následok zvyšovanie cien. Veď predsa každý musí zaplatiť svoje vstupy do výroby, pracovnú silu a iné náklady súvisiace s prevádzkou. Je teda prirodzené, že sa to odrazí na cenotvorbe.

Konkurencia je tiež jedným z dôvodov prečo sa ceny neustále menia. Súťaživosť medzi produktmi a výrobcami je veľká a zohráva v tom rolu aj cena. Tu sa bavíme skôr o tlačení ceny nadol alebo potom o nekalých obchodných praktikách, kedy sa výrobcovia dohodnú o cene. Poďme si to postupne vysvetliť.

Ak máme dvoch výrobcov v podstate rovnakého produktu, to znamená, že chcú sa sebe čo najviac vyrovnať. Veď ak ste v obchode a vidíte, že produkt skoro rovnaký má oveľa nižšiu cenu tak si ho určite vyberiete. Teda ak sa nebavíme o vernosti značke a o kvalite daného výrobku. To znamená, že ten kto má nižšiu cenu má prevažne vyšší dopyt po výrobku a druhému produktu takto dopyt klesá. Čo ma za následok tlačenie na zníženie ceny. Takéto správanie je pre nás spotrebiteľov výhodné.

slevy

Nekalé obchodné praktiky, predstavujú dohody medzi výrobcami, ktoré nie sú povolené. Napríklad máme dve skoro totožné výrobky a výrobcovia sa dohodnú na rovnakej cene aby si tak nekonkurovali. Nastavia ale cenu neúmerne vysoko. Môžu si to dovoliť, keďže neexistujú alternatívy k týmto výrobkom.