Nezaradené

Grécko-macedónska hádka ohľadom ,,Macedónie“

V krátkosti o historickom pozadí: Macedónci, ktorých viedol Alexander Veľký, teda Macedónci gréckej krvi už dnes v Macedónsku väčšinu nepredstavujú, a ich jazyk sa tu nepoužíva vôbec. Macedónsko však získalo zvrchovanosť až za Titovej vlády v Juhoslávii, a samostatnosť až po rozpade spomenutej krajiny. V roku 1991 získalo Macedónsko nezávislosť, a problémy sa mohli začať. V Macedónsku bujnie patriotizmus, ktorý často nemá ďaleko od nacionalizmu, a mnohí Macedónci volajú po vzniku štátu Golema Makedonija, teda Veľké Macedónsko. Gréci začali mať, a treba dodať že právom, obavy z macedónskeho nacionalizmu, ktorý od ’91 nedržal na uzde juhoslovanský sen o bratstve národov.

strom života

            51% územia, ktoré prináleží zemepisnej oblasti Macedónia dnes patrí Grécku. To by iste nebol problém, keby to  mnohým Macedóncom nestačilo ako zámienka k tomu, aby volali po pripojení celého územia  Macedónie k Macedónsku. Toto územie napríklad zahŕňa i grécky Solún. Tie hlasy po zjednotení historických zemí macedónskych nie sú vôbec v macedónskej spoločnosti okrajové + majú podporu oficiálnych politických kruhov.

            Sú obavy Grékov oprávnené? Tak napríklad, v roku 1992 bola vydaná macedónska bankovka, 1 makedonka, na ktorej bola vyobrazená Biela Veža v Solúne, v Grécku… A tak to dospelo k tomu, že Macedónsko je na medzinárodnej úrovni označované nie ako Macedónsko, ale ako F.Y.R.O.M., čo je skratka z angličtiny, a znamená ,,bývalá juhoslovanská Republika Macedónsko“.
            Ak sa pozriete na macedónsky jazyk, a porovnáte ho s okolitými jazykmi, zistíte nasledovné: od gréčtiny a albánčiny je na hony vzdialený, keďže ide o jazyk slovanský. Od srbčiny má ďalej ako slovenčina od češtiny, a k bulharčine má bližšie ako spisovný slovenský jazyk v východoslovenským nárečiam.
Aby sme si to zhrnuli:

řecko

1.      Ani v samotnom Macedónsku nepredstavujú Macedónci prevažnú väčšiu, celé západné teritórium krajiny je osídlené Albáncami.
2.      Ak by aj Macedónci obsadili grécku Macedóniu, nemali by ju ako udržať bez vyhnania miestnych Grékov a teda bez násilnej makedonizácii.